Buku Grafik

Depression - The Silent Killer Aiman Amri

  • Depression merupakan kecelaruan mental yang amat berbahaya dan menjadi punca kematian yang kedua dalam kalangan rakyat berumur 15-29 tahun. Buku grafik ini mengumpulkan maklumat-maklumat penting mengenai Depression yang dibentangkan ketika perkongsian bersama mahasiswa USIM, Nilai pada 17 April 2018 yang lalu.

  • April 18, 2018
  • 46 pages

Cyber Bullying Awareness Aiman Amri

  • Cyber Bully merupakan satu fenomena yang mula menjadi isu serius sejak kebelakangan ini. Bukan saja dalam kalangan pelajar, tetapi dewasa kita juga! Buku grafik ini mengumpulkan informasti berguna mengenai pembulian siber daripada definisi, contoh buli siber sehingga respons kepada tindakan tidak bermoral ini (selaku mangsa atau rakan mangsa pembulian siber)

  • April 21, 2018
  • 42 pages

Coping Mechanism For Youth Aiman Amri

  • In conjunction with UiTM Seremban BaCAS's Mental Illness Awareness Campaign, 23th April 2018
  • April 23, 2018
  • 56 pages